LIỀN KỀ BIỆT THỰ KHU C VÀ D GLEXIMCO

KHU C
• C49- 80m2- hướng Tb- giá 23tr/m2
• C52-80m2- hướng TB- giá 21tr/m2
• C36-72m2- hướng TN- giá 25tr/m2
• C8-95m2- hướng ĐN- giá 22tr/m2+ móng 350tr
• C39- 114m2- hướng TB- giá 18tr/m2
• C40- 114m2- hướng Đn,đường 25m- giá 27tr/m2
• C7-95m2- hướng Đn- giá 22tr/m2
• C13-96m2- hướng Tn,đường 20,5m- giá 25tr/m2
• C9-95m2- hướng TB- đường 20,5m- giá 23tr
• C64-85m2- hướng tn- đường 42m lê trọng tấn-giá 51tr/m2
• C3-120m2- hướng đb- giá 18tr/m2
• C2- 120m2- hướng ĐB- giá 18tr/m2
• C36-80m2-hướng ĐN- giá 20,5tr/m2
• C24- 200m2- hướng Đn- đường 20,5m- giá 22tr/m2
• C27-200m2- hướng tb- đường 20,5m- giá 25tr/m2
• C43-80m2- hướng TN- giá 21tr/m2
• C47-80m2- hướng tn- giá 21tr/m2

BÁN LIỀN KỀ KHU D
Đường 13,5m
• Hiện nay Khu D Geleximco Lê Trọng Tấn chúng tôi có một số lô liền kề và biệt thự do chủ nhà gặp khó khăn về tài chính nên bán với giá cắt lỗ cao
• D47 lô 28: 87m. Mặt tiền 6m. Đường 11,5m. Hướng Đông Bắc
• D3 lô 26 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, gần đường chính 42m
• D10 lô 5 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần đường 20,5m
• D13 lô 20: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra nhà trẻ
• D4 lô 15 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra vườn hoa
• D6 lô 31 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông, nhìn ra vườn hoa
• D8 lô 5 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra vườn hoa
• D9 lô 28 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam
• D14 lô 31: 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc, gần nhà trẻ
• D43 lô 6 : 120m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần nhà trẻ
• D11 lô 19: 132,8m. Măt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam nhìn ra khu biệt thự
• D24 lô 15: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, gần đường 20,5m
• D49 lô 23: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra trường học
• D21 lô 8 : 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra khu biệt thự
• D22 lô 26: 160m. Mặt tiền 8m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam
Đường 20,5m
• D3 lô 11 : 114m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc nhìn ra vườn hoa, gần đường chính
• D10 lô 40: 114m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Đông Nam, nhìn ra vườn hoa
• D25 lô 42: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Đông Nam
• D28 lô 15: 144m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc, gần Trung tâm thương mại
• D49 lô 5 : 144m. Mặt tiền 6m. Đường 20,5m. Hướng Tây Bắc

Đường 42m
• D1 lô 16: 120m. Mặt tiền 6m. Nhà hai mặt đường 42m và 13,5m. Hướng Đông Bắc và Tây Nam
• D4 lô 38: 129,3m. Mặt tiền 6m. Đường 42m. Hướng Đông Bắc, gần vườn hoa
• D7 lô 46: 129,3m. Mặt tiền 6m. Đường 42m. Hướng Đông Bắc

BIỆT THỰ
• D36 lô 8: 200m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra vườn hoa
• D41 lô 25: 200m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Đông Nam
• D46 lô 10: 200m. Mặt tiền 10m. Đường 13,5m. Hướng Tây Bắc, nhìn ra khu biệt thự
• D18 lô 17: 244m. Mặt tiền 12m. Đường 13,5m. Hướng Đông Bắc nhìn ra vườn hoa
• D19 lô 5 : 266,5m. Mặt tiền 13,5m. Đường 13,5m. Hướng Tây Nam, nhìn ra vườn hoa
• D17 lô 4 : 300m. Mặt tiền 15m. Đường 13,5m. Hướng Tây, nhìn ra vườn hoa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *